robotis dream ii level 2

ROBOTIS DREAM Ⅱ Level 2- Hàng nhập khẩu
3.033.000đ
BẠN SẼ CẦN MUA ROBOTIS DREAM II LEVEL1 (HOẶC ROBOTIS DREAM LEVEL 1 hoặc ROBOTIS DREAM II LEVEL 2 JUMP KIT) ĐỂ XÂY DỰNG CÁC VÍ DỤ TRONG ROBOTIS DREAM II LEVEL 2.  Giáo dục STEAM là một khái niệm dạy học liên nghành kết hợp giữa nghệ với các môn học STEM truyền thống là: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Nó nhấn mạnh việc học tập dựa trên thực hành thay vì theo cách giáo...
ROBOTIS DREAM Ⅱ Level 5- Hàng nhập khẩu
3.033.000đ
BẠN SẼ CẦN MUA ROBOTIS DREAM II CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3AND CẤP 4 (HOẶC ROBOTIS DREAM LEVEL 2 VÀ ROBOTIS DREAM II LEVEL 2 JUMP KIT, LEVEL 3 VÀ LEVEL 4) ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI HỌC TRONG ROBOTIS DREAM CẤP II 5.  Giáo dục STEAM là một khái niệm dạy học liên nghành kết hợp giữa nghệ với các môn học STEM truyền thống là: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Nó nhấn mạnh...
ROBOTIS DREAM Ⅱ Level 4- Hàng nhập khẩu
3.033.000đ
BẠN SẼ CẦN MUA BỘ ROBOTIS DREAM II CẤP 1, CẤP 2 VÀ CẤP 3 (HOẶC ROBOTIS DREAM LEVEL 2 VÀ ROBOTIS DREAM II LEVEL 2 JUMP KIT VÀ LEVEL 3) ĐỂ XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM TRONG ROBOTIS DREAM II CẤP 4.    Giáo dục STEAM là một khái niệm dạy học liên nghành kết hợp giữa nghệ với các môn học STEM truyền thống là: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Nó nhấn mạnh việc học...
ROBOTIS DREAM Ⅱ Level 3- Hàng nhập khẩu
3.033.000đ
BẠN SẼ CẦN MUA CÁC BỘ ROBOTIS DREAM II CẤP 1 VÀ CẤP 2 (HOẶC ROBOTIS DREAM LEVEL 2 và ROBOTIS DREAM II LEVEL 2 JUMP KIT) ĐỂ XÂY DỰNG CÁC VÍ DỤ TRONG ROBOTIS DREAM II CẤP 3.  Giáo dục STEAM là một khái niệm dạy học liên nghành kết hợp giữa nghệ với các môn học STEM truyền thống là: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Nó nhấn mạnh việc học tập dựa trên thực...
📱 Phiên bản điện thoại
Điện Máy .ME Chuyên cung cấp tất cả các thông tin sản phẩm, dịch vụ liên quan đến thiết bị điện máy, linh phụ kiện điện tử trên toàn quốc.